TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 104
  • Tổng lượt truy cập: 6408304
Những khâu kỹ thuật quan trọng gây trồng Trúc cần câu (Phyllostachys praecox cv. Prevernalis) để đạt sản lượng nhiều, năng suất cao là gì?
19/05/14 02:56PM

Trúc cần câu năm đầu trồng, năm thứ hai nuôi, năm thứ ba thành rừng, năm thứ tư có hiệu ích và năm thứ năm đạt cao sản. Mấu chốt của rừng Trúc cần câu cao sản là:

- Tăng cường quản lý nước và phân. Do hệ roi tre phát triển không hoàn toàn, khả năng chống hạn và chống úng yếu. Nếu gặp khô hạn có hiện tượng xoăn lá và phải tưới nước ngay, đồng thời phải phủ cỏ và rơm rạ. Khi thành rừng phải bón 5 lần phân. Lần thứ nhất thúc măng vào tháng một, mỗi ha bón 375 kg phân N, 75 kg phân lân, 150 kg phân K. Lần thứ hai bón bảo vệ măng vào tháng tư, chủ yếu là bón phân ure. Sau khi bón phải xới đất để nâng cao tỷ lệ thành rừng và phòng trừ sâu bệnh. Lần thứ ba bón cho roi khi rễ dài ra vào tháng 5 đến tháng 6 tốt nhất từ 7-10 ngày bón một lần. Tốt là là tưới nước giải loãng, mỗi ha là 375 kg, đồng thời phải kết hợp xới đất. Lần thứ tư bón phân chồi vào tháng 8 và tháng 9 chủ yếu là bón phân hữu cơ để xúc tiến, phân hóa chồi măng. Làn thứ năm bón nuôi măng vào tháng 10 đến tháng 11 chủ yếu là phân hữu cơ như phân gà, vịt, lợn.

Đối với rừng Trúc cần câu không có điều kiện bón 5 lần thì nên bón 3 lần: thúc roi rễ, thúc mầm và thúc măng.  

- Cuốc cỏ xới đất: Mỗi năm cuốc xới 2 lần, lần đầu tháng 6, lần thứ hai vào tháng 9. Cùng với cuốc cỏ, xới đất phải bón phân thúc mầm.

- Bảo vệ măng nuôi cây: Rừng trúc mới, năm đầu tiên phải cố gắng giữ măng. Đến năm thứ hai và thứ ba, chỉ cần giữ số măng 2 hay 3 lần so với cây mẹ. Từ năm thứ tư trở đi mỗi ha để 2250-3000 cây.

- Phủ đất mặt bảo vệ đất giữ ấm, giữ ẩm. Nói chung, cần phủ mùn cưa vào rừng để cho lên men hoặc mỗi ha phủ 7,5kg trấu trước 41 ngày. Khi ra măng sản lượng sẽ tăng lên. Cho nên muốn nâng cao hiệu ích kinh tế của Trúc cần câu phải áp dụng biện pháp phủ mặt đất.

- Chặt cây hợp lý để điều chỉnh kết cấu rừng. Rừng Trúc cần câu phải kịp thời chặt cây già trên 4 năm, mỗi ha chỉ để 9000-12000 cây. Thời gian chặt chọn tiến hành vào tháng 11-12, đồng thời kết hợp xới đất làm cỏ; chỉ cần quản lý, chăm sóc khoa học. Bình quân mỗi ha có thể cho 7,5-15 tấn măng. Chăm sóc tập trung có thể cho 37,5 tấn măng.

(Nguồn: Hỏi đáp về kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác và chế biến tre: Bản dịch từ tiếng Trung Quốc/ Trần Văn Mão, Trần Ngọc Hải, Vũ Văn Dũng, Vũ Văn Cần: biên dịch và hiệu đính.-H.: Nông nghiệp, 2006.- 213 tr.: ảnh minh họa.-: Đăng ký cá biệt: VB20082443, VT20094106)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ PHÁT HÀNH SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ