TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 62
  • Tổng lượt truy cập: 6847483
Tại sao phải tiến hành bới đất bón phân?
19/05/14 03:01PM

Hàng năm từ Xuân phân đến Thanh minh, mỗi bụi Bương, Luồng cần được bới quang, sâu đến gốc và phơi gốc 20-30 ngày. Việc làm này có tác dụng, một là để nâng cao nhiệt độ đất, làm cho đất tơi xốp, kích thích xúc tiến ra mắt măng, ngăn chặn rễ kết lưới ảnh hưởng đến phát triển của mắt măng. Cố gắng đệ lộ cả mắt măng, nhưng không làm tổn thương chúng. Bón phân là biện pháp quan trọng  làm tăng sinh trưởng và sản lượng măng. Vì thời kỳ ra măng của Bương, Luồng rất dài, sản lượng rất cao, hàng năm đỏi hỏi phải bón phân. Thông thường cần bón mỗi năm 3-4 lần. Nếu đất trồng rừng mới, nhiều bùn, thì năm đầu chư cần bón phân, nhưng năm thứ hai phải bón 2-3 lần.

- Lần thứ nhất vào tháng 2-3. Mỗi ha bón 15 tấn phân chuồng. Chú ý không nên bón trực tiếp vào chồi măng. Sauk hi bón, lấp đất cao xúc tiến mắt măng nẩy chồi, nâng cao lượng măng.

- Lần thứ hai vào tháng 5, két hợp với xới cỏ, đắp đất cao. Lúc này bón phân N là chính, mỗi bụi bón 0,5kg. Đào hố hoặc rắc lên rồi lấp đất.

- Lần thứ ba vào tháng 7, tiến hành cuốc cỏ, xới đất, đắp cao, kết hợp với bón phân. Mỗi bụi bón 0,5kg và làm như lần hai.

- Lần thứ tư vào tháng 9, cuốc cỏ, xới đất bón mỗi bụi 0,5kg, phương pháp cũng như lần ba.

Khi bón phân cần chú ý ba điểm:

1. Một là có thể bón chỡ bới quanh gốc, sau khi bón phủ đất cao hơn mặt đất cũ một ít, để phân lên men, làm ấm và tăng độ phì đất.

2. Hai là khi bón phân hóa học phải đào rãnh quanh gốc, rải đều hoặc tưới nước. Tránh để phân tập trung gây hại cho măng.

3. Ba là sau khi bón phân phải phủ đất ngay, tránh phân bốc hơi, mất hiệu lực.

(Nguồn: Hỏi đáp về kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác và chế biến tre: Bản dịch từ tiếng Trung Quốc/ Trần Văn Mão, Trần Ngọc Hải, Vũ Văn Dũng, Vũ Văn Cần: biên dịch và hiệu đính.-H.: Nông nghiệp, 2006.- 213 tr.: ảnh minh họa.-: Đăng ký cá biệt: VB20082443, VT20094106)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ