TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 181
  • Tổng lượt truy cập: 7326010
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 còn những hạn chế, yếu kém gì?
19/11/14 08:23AM

Nghị quyết số 17- NQ/TW ngày 1-8-2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X Về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước đã đánh giá cụ thể như sau:

“Nền hành chính nhà nước vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Hệ thống thể chế, pháp luật, nhất là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vẫn còn nhiều bất cập, vướng mắc. Chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước chưa đủ rõ, còn trùng lặp và chưa bao quát hết các lĩnh vực quản lý nhà nước; cơ cấu tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, chưa phù hợp. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa đáp ứng kịp yêu cầu; tình trạng quan liêu, lãng phí còn nghiêm trọng. Thể chế, luật pháp về quản lý tài chính công tuy có nhiều đổi mới, nhưng còn bất cập. Thủ tục hành chính còn nhiều vướng mắc, gây phiền hà cho tổ chức và công dân; kỷ luật, kỷ cương cán bộ, công chức chưa nghiêm; hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước còn nhiều yếu kém”.

(Nguồn: Tình huống pháp luật về trình tự thủ tục hành chính trong việc giao đất cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận /Nguyên Anh.-H.: Tư pháp 2011. -79tr. 27cm.- Đăng ký cá biệt: PLV20100034)
Câu hỏi khác
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ