HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 96
  • Tổng lượt truy cập: 8.525.251
Các hộ hội viên nông dân có nhu cầu vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân sẽ được vay không?
07/04/21 08:39AM

Quỹ Hỗ trợ nông dân thành lập, vận động nguồn là để cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Thực tế, nguồn vốn Quỹ Trung ương hàng năm sau khi được Bộ Tài chính cấp bổ sung, Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương tham mưu phân bổ cho các tỉnh, thành Hội để cho vay.

Nhưng nguồn vốn của Quỹ Trung ương và địa phương còn rất nhỏ, chưa thể đáp ứng cho nhu cầu vay vốn của tất cả các hội viên. Do đó, các cấp Hội cần chủ động làm tốt công tác vận động để tăng trưởng nguồn vốn: tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền địa phương cấp bổ sung vốn cho Quỹ Hỗ trợ nông dân cùng cấp theo Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ; tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân trong các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm nhằm giúp mọi người hiểu rõ, đồng thuận đóng góp ủng hộ Quỹ.

(Nguồn: quyhotronongdan.vn)
TRANG CHỦ