HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 197
  • Tổng lượt truy cập: 10.252.089
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền như thế nào trong việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới?
18/11/21 02:46PM

Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới được quy định cụ thể tại điểm a Khoản 3 điều 1 quyết định số: 372/QĐ-TTg ngày 14 tháng 03 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn Nông thôn mới Ban hành quy định xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới. Quy định nêu rõ:

Thẩm quyền xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới.

(Nguồn: vanban.chinhphu.vn)
TRANG CHỦ