HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 1.212
  • Tổng lượt truy cập: 10.810.485
Điều kiện công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới được quy định như thế nào trong quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14 tháng 03 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn Nông thôn mới?
19/11/21 10:51AM

Điểm b, khoản 4 điều 1 Ban hành quy định xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới của Quyết định nêu rõ:

Huyện đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo các điều kiện:

- Có đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác nhận;

- Có 75% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn theo quy định.

- 25% số xã trên địa bàn huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo các điều kiện sau:

+ Có ít nhất 14 tiêu chí trở lên đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 02 tiêu chí chủ yếu là hộ nghèo và thu nhập;

+ Các tiêu chí còn lại phải đạt từ 70% trở lên so với quy định.

(Nguồn: vanban.chinhphu.vn)
TRANG CHỦ