HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 263
  • Tổng lượt truy cập: 10.252.222
Điều kiện công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới được quy định như thế nào trong quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14 tháng 03 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn Nông thôn mới?
19/11/21 10:50AM

Điểm a, khoản 4 điều 1 Ban hành quy định xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới của Quyết định nêu rõ:

Xã đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo các điều kiện:

- Có đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới và được Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận;

- Có 100% tiêu chí thực hiện trên địa bàn xã đạt chuẩn theo quy định.

(Nguồn: vanban.chinhphu.vn)
TRANG CHỦ