TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 80
  • Tổng lượt truy cập: 6847419
Gia đình tôi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1990. Năm 1995 gia đình tôi xây dựng căn nhà 60m2 để ở trên diện tích thửa đất này. Hiện nay, do Giấy chứng nhận đã bị rách và nhoè nên gia đình tôi muốn được cấp đổi Giấy chứng nhận và xác nhận bổ sung quyền sở hữu căn nhà nói trên vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có được không? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?
19/05/14 04:02PM

Điều 23 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP quy định về việc cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận như sau:

            1, Việc cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp quy định tại điểm 2 khoản 3 Điều 4 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; cấp đổi Giấy chứng nhận bị ố, nhòe, rách, hư hỏng hoặc do đo đạc lại được thực hiện như sau:

a)      Người có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận nộp đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận kèm theo Giấy chứng nhận đã cấp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận;

b)      Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận; trao Giấy chứng nhận cho người đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận.

            2, Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP mà có yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì nộp đơn đề nghị cấp đổi giấy và Giấy chứng nhận đã cấp cùng với hồ sơ chứng nhận quyền sở hữu tài sản để giải quyết theo quy định tại Điều 15, Điều 20 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP

            3, Trường hợp người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP mà có yêu cầu xác nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp thì nộp đơn đề nghị và Giấy chứng nhận đã cấp cùng với hồ sơ chứng nhận quyền sở hữu tài sản để giải quyết theo quy định tại Điều 15, Điều 20 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP.

            Theo quy định nêu trên, gia đình ông được cấp đổi Giấy chứng nhận và xác nhận bổ sung quyền sở hữu căn nhà 60m2 nói trên vào Giấy chứng nhận.

 

(Nguồn: Tình huống pháp luật về trình tự, thủ tục hành chính trong việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận /Nguyên Anh.-H.: Tư pháp, 2011. -79tr., 27cm.- Đăng ký cá biệt: PLV20100034)

Câu hỏi khác
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ