TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 174
  • Tổng lượt truy cập: 7325945
Mục tiêu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 cần đạt được là gì?
19/11/14 08:25AM

Nghị quyết số 17-NĐ/TW ngày 1-8-2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X Về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước đã nên rõ mục tiêu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 cần đạt được là:

“Đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại; đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực; hệ thống các cơ quan nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; đáp ứng tốt yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước”.

(Nguồn: Tình huống pháp luật về trình tự thủ tục hành chính trong việc giao đất cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận /Nguyên Anh.-H.: Tư pháp 2011. -79tr. 27cm.- Đăng ký cá biệt: PLV20100034)
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ