HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 90
  • Tổng lượt truy cập: 11.362.265
Muốn hỏi về ưu và nhược điểm của xã hội hóa khuyến nông?
29/08/22 03:12PM

Theo Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về công tác Khuyến nông có nêu: Khuyến nông là hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, thông tin, truyền bá kiến thức và đào tạo tay nghề cho nông dân nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới.

Nguồn lực phục vụ khuyến nông trước đây chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nước; các tổ chức hoạt động khuyến nông là các Trung tâm Khuyến nông và các tổ chức nhà nước khác.

Xã hội hóa hoạt động khuyến nông để huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân ngoài nhà nước tham gia hoạt động Khuyến nông.

Lợi ích của xã hội hóa khuyến nông là huy động thêm nguồn lực của xã hội (tài chính, nhân lực, đội ngũ chuyên gia) cùng với nhà nước làm khuyến nông; thông qua đó giúp nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông, đồng thời, tăng cường sự kết nối giữa sản xuất với thị trường.

Nhà nước có chính sách khuyến khích và cân bằng các lợi ích giữa doanh nghiệp và người tham gia sản xuất khi tham gia xã hội hóa khuyến nông.

(Nguồn: khuyennongtphcm.vn)
TRANG CHỦ