TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 64
  • Tổng lượt truy cập: 6847613
Ông S là người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông phát hiện có sai sót về nội dung ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông. Xin hỏi, trong trường hợp này cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền đính chính Giấy chứng nhận đã cấp cho ông S? Pháp luật quy định như thế nào về việc đính chính đối với loại Giấy chứng nhận đã cấp?
19/05/14 04:03PM

Khi phát hiện nội dung ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót thì Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đính chính đối với Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đính chính đối với Giấy chứng nhận do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp.

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp của ông S thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Do đó, trong trường hợp này sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đính chính sai sót về nội dung ghi trên giấy chứng nhận đã cấp cho ông S.

Ngoài ra, Điều 12 Thông tư số 20/2010/TT- BTNMT quy định bổ sung về việc đính chính các loại Giấy chứng nhận đã cấp quy định tại Điều 25 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP như sau:

- Việc đính chính nội dung sai sót trên Giấy chứng nhận đã cấp được thực hiện sau khi có đơn đề nghị hoặc phản ánh của người được cấp Giấy chứng nhận hoặc có văn bản của tổ chức, cá nhân có liên quan về việc phát hiện nội dung sai sót trên Giấy chứng nhận.

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra, ghi nội dung đính chính trên Giấy chứng nhận theo quy định tại điểm q khoản 1 điều 12 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT để cơ quan tài nguyên và môi trường xác nhận.

- Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận mới hoặc trường hợp có nhiều nội dung đính chính thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận mới.

(Nguồn: Tình huống pháp luật về trình tự, thủ tục hành chính trong việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận /Nguyên Anh.-H.: Tư pháp, 2011. -79tr., 27cm.- Đăng ký cá biệt: PLV20100034)

Câu hỏi khác
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ