TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 66
  • Tổng lượt truy cập: 6408257
Pháp luật quy định như thế nào về hồ sơ và trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng?
19/05/14 04:00PM

Điều 21 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP quy định:

1, Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận nộp một 1 (01) bộ hồ sơ gồm có:

a)      Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận;

b)      Báo cáo tự rà soát hiện trạng sử dụng đất theo quy định tại các Điều 49, 51, 53 và 55 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP; Điều 36 của Nghị định số 69/2009/NĐ-CP;

c)      Một trong các loại Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (nếu có);

d)      Một trong các loại giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở quy định tại khoản 3 Điều 8 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP đối với trường hợp tài sản là nhà ở;

e)      Một trong các loại Giấy tờ về quyền sở hữu công trình xây dựng quy định tại khoản 2 Diểu 9 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP đối với trường hợp tài sản là công trình xây dựng;

f)        Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 1 Điếu 21 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP đã có sơ đồ nhà ở, cồng trình xây dựng);

g)      Bản sao các Giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có);

2, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện các công việc theo quy định tại các khoản 2 Điều 19 và khoản 2 Điều 20 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP.

 

(Nguồn: Tình huống pháp luật về trình tự, thủ tục hành chính trong việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận /Nguyên Anh.-H.: Tư pháp, 2011. -79tr., 27cm.- Đăng ký cá biệt: PLV20100034)

Câu hỏi khác
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ PHÁT HÀNH SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ