HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 175
  • Tổng lượt truy cập: 10.251.848
Thủ tướng chính phủ có thẩm quyền như thế nào trong việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới?
18/11/21 02:49PM

Thẩm quyền của Thủ tướng chính phủ trong việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới được quy định cụ thể tại điểm b Khoản 3 điều 1 quyết định số: 372/QĐ-TTg ngày 14 tháng 03 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn Nông thôn mới Ban hành quy định xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới. Quy định nêu rõ: Thủ tướng Chính phủ công nhận và công bố huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

(Nguồn: vanban.chinhphu.vn)
Câu hỏi khác
TRANG CHỦ