HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 1.053
  • Tổng lượt truy cập: 10.808.729
Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo các điều kiện như thế nào?
19/11/21 10:57AM

Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14 tháng 03 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn Nông thôn mới tại điểm c, khoản 4 điều 1 Ban hành quy định xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới của Quyết định nêu rõ:

Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo các điều kiện:

- Có đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác nhận;

- Có 80% số huyện trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn theo quy định;

- 20% số huyện trên địa bàn tỉnh chưa đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo các điều kiện:

+ Có ít nhất 50% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới;

+ Các xã còn lại chưa đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện phải đạt từ 14 tiêu chí trở lên, trong đó có 02 tiêu chí chủ yếu là hộ nghèo và thu nhập. Các tiêu chí còn lại phải đạt từ 70% trở lên so với quy định.

(Nguồn: vanban.chinhphu.vn)
TRANG CHỦ