TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 82
  • Tổng lượt truy cập: 6408402
Tổ chức B là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng. Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng?
19/05/14 04:01PM

Điều 22 Nghị định số 88 /2009/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng như sau:

1, Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có:

a)      Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận;

b)      Báo cáo tự rà soát hiện trạng sử dụng đất theo quy định tại Điều 49 và Điều 53 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP;

c)      Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (nếu có);

d)      Một trong các loại giấy tờ vê quyền sở hữu rừng cây quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5 và 6 Điều 10 của Nghị định số 88/2009/ND-CP (nếu có);

e)      Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có);

2, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện các công việc theo quy định tại khoản 2 Điều 19 và khoản 2 Điều 20 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP.

 

(Nguồn: Tình huống pháp luật về trình tự, thủ tục hành chính trong việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận /Nguyên Anh.-H.: Tư pháp, 2011. -79tr., 27cm.- Đăng ký cá biệt: PLV20100034)

Câu hỏi khác
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ PHÁT HÀNH SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ