HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 84
  • Tổng lượt truy cập: 12.141.700
Nhiệm vụ của Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa là gì?
09/05/23 02:14PM

Căn cứ tại Điều 3 Nghị định 11/2023/NĐ-CP có quy định về nhiệm vụ của Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa như sau:

Nhiệm vụ của Quỹ

1. Tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài chính của Quỹ theo quy định.

2. Tài trợ cho các hoạt động, dự án phục vụ phát triển nghề cá, đầu tư phát triển nghề cá, đầu tư cho các hạng mục, công trình hạ tầng cảng cá, cơ sở chế biến, dịch vụ hậu cần nghề cá và các công trình thiết yếu khác phòng, chống thiên tai, phục vụ dân sinh tại huyện Trường Sa chưa được ngân sách nhà nước đầu tư hoặc đầu tư chưa đủ.

3. Thực hiện chế độ báo cáo, kế toán theo quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

4. Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

5. Công bố công khai quy chế hoạt động, kết quả hoạt động của Quỹ, báo cáo tình hình thực hiện Quỹ theo quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

6. Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, nhiệm vụ của Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa là:

- Tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài chính của Quỹ theo quy định.

- Tài trợ cho các hoạt động, dự án:

+ Phục vụ phát triển nghề cá

+ Đầu tư phát triển nghề cá

+ Đầu tư cho các hạng mục, công trình hạ tầng cảng cá, cơ sở chế biến, dịch vụ hậu cần nghề cá

+ Các công trình thiết yếu khác phòng, chống thiên tai, phục vụ dân sinh tại huyện Trường Sa chưa được ngân sách nhà nước đầu tư hoặc đầu tư chưa đủ.

- Thực hiện chế độ báo cáo, kế toán theo quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Công bố công khai quy chế hoạt động, kết quả hoạt động của Quỹ, báo cáo tình hình thực hiện Quỹ theo quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)
TRANG CHỦ