HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 84
  • Tổng lượt truy cập: 8.525.226
Bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP-Tài liệu dành cho cán bộ xã, phường, thị trấn
05/04/21 02:31PM
Tăng Bình, Ái Phương (bs). Nhà xuất bản Hồng Đức, 2020, 450 tr.

Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (One Commune One Product, viết tắt là OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

"Bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP-Tài liệu dành cho cán bộ xã, phường, thị trấn"  do tác giả Tăng Bình - Ái Phương biên soạn. Nội dung cuốn sách bao gồm 7 phần. Phần 1. Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm. Phần 2: Tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm. Phần 3. Chính sách hỗ trợ, phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề. Phần 4: chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Phần 5: cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Phần 6: chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp do các rủi ro xảy ra trong quá trình sản xuất. Phần 7: chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Phần 8: quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm. Phần 9: Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn.

TRANG CHỦ