HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 35
  • Tổng lượt truy cập: 9.090.407
Các hình thức hợp tác, liên kết trong sản xuất - tiêu thụ gia cầm theo hướng phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Bình
13/09/21 10:00AM
Nguyễn Quốc Chỉnh (ch.b.), Đồng Đạo Dũng, Đỗ Văn Viện.... - H. : Học viện Nông nghiệp, 2019. - XII, 231tr.; 21cm. ISBN: 9786049243769

Chăn nuôi gia cầm là một ngành quan trọng trong nền nông nghiệp Việt Nam, nhưng nhiều năm qua luôn phải chịu rủi ro về giá cả, dịch bệnh, thị trường. Tái cơ cấu sản xuất, xây dựng mối liên kết khép kín, bền vững từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm đang là yêu cầu cấp bách để tạo ra thế đứng vững chắc cho ngành này.

Tài liệu bao gồm các nội dung:

- Giới thiệu cơ sở lý luận thực tiễn và tình hình nghiên cứu có liên quan; 

- Thực trạng các hình thức hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ gia cầm theo hướng bền vững tại tỉnh Thái Bình; 

- Quan điểm và giải pháp phát triển hợp tác, liên kết chăn nuôi gia cầm theo hướng bền vững.

TRANG CHỦ