HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 86
  • Tổng lượt truy cập: 8.525.230
Chương trình mục tiêu Quốc gia - Xây dựng nông thôn mới; chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
05/04/21 02:17PM
Thu Oanh, Tiến Dũng. Nhà xuất bản Tài chính, 2020, 452tr. ISBN: 9786047923953
Giới thiệu chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chính sách hỗ trợ thực hiện. Trình bày kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
TRANG CHỦ