HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 245
  • Tổng lượt truy cập: 10.421.156
Di cư lao động trong chiến lược tái cấu trúc các hoạt động sinh kế của hộ gia đình nông thôn vùng ven biển hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế
07/01/22 03:20PM
Lê Đăng Bảo Châu (ch.b.), Trần Thị Thuý Hằng, Nguyễn Hữu An, Lê Duy Mai Phương. - Huế : Đại học Huế, 2019. - 107tr.; 21cm. ISBN: 9786049742552

Tài liệu bao gồm các nội dung sau:

- Trình bày một số vấn đề chung về sinh kế và di cư lao động;

- Chiến lược tái cấu trúc các hoạt động sinh kế của các hộ gia đình nông thôn ven biển tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế;

- Vai trò của di cư lao động trong tái cấu trúc sinh kế hộ gia đình.

TRANG CHỦ