HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 324
  • Tổng lượt truy cập: 10.421.451
Dịch chuyển lao động nông nghiệp của Thái Lan, Malaixia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam: Sách chuyên khảo
07/01/22 02:59PM
Lê Phương Hoà (ch.b.), Nguyễn Hà Phương, Phạm Thanh Tịnh.... - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 253tr. ; 21cm. ISBN: 9786043084252

Dịch chuyển lao động nông nghiệp liên quan mật thiết tới di cư lao động nông thôn – đô thị. Việc quản lý lao động di cư theo hướng phát triển một thị trường lao động thống nhất, xóa bỏ các phân biệt giữa lao động đô thị và lao động nhập cư là điều kiện cơ bản và quyết định để lao động di cư hòa nhập vào đời sống xã hội nơi đến tại đô thị. Tuy nhiên, về mặt quản lý nhà nước đối với lao động di cư, cần có cơ quan đảm nhận trách nhiệm này để giải quyết kịp thời nhiều vấn đề nổi lên của lao động nhập cư.

Hỗ trợ các ngành phi nông nghiệp để thu hút lao động nông nghiệp, từ các nước cho thấy, muốn chuyển dịch lao động nông nghiệp hiệu quả, chính sách các chính phủ đã áp dụng nhằm tạo thêm việc làm phi nông nghiệp và khuyến khích chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn.

Nội dung tài liệu bao gồm:

- Trình bày cơ sở lý luận của dịch chuyển lao động nông nghiệp,

- Dịch chuyển lao động nông nghiệp Thái Lan và Malaixia,

- Các nhân tố tác động đến dịch chuyển lao động nông nghiệp Thái Lan và Malaixia,

- Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

TRANG CHỦ