HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 286
  • Tổng lượt truy cập: 10.421.505
Hỏi - đáp chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn
07/01/22 03:17PM
B.s.: Đỗ Xuân Lân, Phùng Huy Cường, Nguyễn Hồng Minh, Trần Trung Việt. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 199tr. : bảng ; 21cm. ISBN: 9786047029723

Thời gian qua công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã được các ban ngành, đoàn thể chú trọng. Triển khai thực hiện các công tác về đào tạo nghề từ năm 2010, nhiều ban ngành, địa phương đã có các hoạt động thiết thực, sáng tạo, đưa ra nhiều mô hình dạy nghề và hình thức dạy nghề phù hợp với từng địa phương. Hầu hết tất cả các tỉnh trong cả nước đã tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với quy mô lớn.

Tài liệu trình bày những vấn đề chung về đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn và đối tượng chính sách khác thuộc địa bàn nông thôn; phổ biến một số nghiệp vụ cơ bản trong tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo nghề và kết nối việc làm cho lao động nông thôn.

TRANG CHỦ