HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 938
  • Tổng lượt truy cập: 10.808.484
Liên kết vùng phát triển sản xuất và tiêu thụ lúa - gạo bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long (Regional approaches for sustainable rice production and marketing in the Mekong Delta)
12/01/22 08:43AM
Nguyễn Văn Sánh, Lê Cảnh Dũng. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020. - 317tr. ; 24cm. ISBN: 9786049653810

Tài liệu bao gồm các nội dung chính sau đây:

- Trình bày về thành tựu, thách thức sản xuất và tiêu thụ lúa - gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long và bài học kinh nghiệm,

- Mục tiêu và cách tiếp cận nghiên cứu sản xuất và tiêu thụ lúa gạo bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long,

- Dự báo cung cầu lúa - gạo thế giới và định vị về vị trí lúa - gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long,

- Hiện trạng chuỗi giá trị và khả năng cạnh tranh của lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2010-2018,

- Đánh giá tác động của chuẩn hoá sản xuất và liên kết tiêu thụ tại các điểm nghiên cứu...

TRANG CHỦ