HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 170
  • Tổng lượt truy cập: 12.142.044
Niên giám thống kê Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2021
16/05/23 02:58PM
H.:Nông nghiệp, 2022. - 458 tr.,30cm

Niên giám Thống kê ngành là ấn phẩm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xuất bản hàng năm, niên giám bao gồm những số liệu thống kê cơ bản liên quan đến ngành nông nghiệp, được thu thập dựa trên nền tảng của Hệ thống chỉ tiêu thống kê và các chế độ báo cáo thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Trong Niên giám thống kê ngành năm 2021, các chỉ tiêu có số liệu thu top liên tục nhiều năm được trình bày theo chuỗi từ năm 2016-2021 của cả nước, các vùng và các địa phương. Các chỉ tiêu không có số liệu thu thập liên tục hoặc không thuận tiện trong việc sắp xếp, số liệu trình bày chỉ gồm một số năm gần nhất.

Các chỉ tiêu trong Niên giám được sắp xếp theo 17 nhóm gồm: một số chỉ tiêu tổng hợp, đất nông nghiệp, trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, thủy sản, diêm nghiệp, thủy lợi và phòng chống thiên tai, quản lý và xây dựng công trình, xuất nhập khẩu, phát triển nông thôn, đào tạo, khuyến nông, hợp tác quốc tế và số liệu tham khảo các nước ASEAN.

Số liệu năm 2021 là số liệu sơ bộ. Các số liệu trước năm 2021 là số liệu chính thức. Dưới mỗi bảng số liệu đều có chú thích nguồn thu thập. Theo phân công hiện hành, phần lớn các chỉ tiêu về kết quả sản xuất hàng năm của ngành đều sử dụng nguồn số liệu do Tổng cục Thống kê thu thập.


TRANG CHỦ