HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 93
  • Tổng lượt truy cập: 9.090.291
Phát triển nông nghiệp Nghệ An theo hướng hiện đại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
13/09/21 10:06AM
Nguyễn Thị Hải Yến. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2020. - 198tr. ; 21cm. ISBN: 9786049235719

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước.

Trong giai đoạn vừa qua, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có nhiều nỗ lực và đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Nông nghiệp tiếp tục duy trì được tăng trưởng, đạt mục tiêu đề ra và phát triển khá toàn diện, chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện hơn. Đồng thời, tiếp tục khẳng định được vị thế quan trọng trong nền kinh tế.

Tài liệu trình bày những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại; phân tích thực trạng, đề xuất các định hướng và giải pháp nhằm phát triển nông nghiệp Nghệ An theo hướng hiện đại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.


TRANG CHỦ