HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 1.180
  • Tổng lượt truy cập: 10.809.517
Phát triển thị trường sản phẩm đầu ra cho rừng trồng sản xuất theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Sách chuyên khảo
03/12/21 03:44PM
Phương Hữu Khiêm, Bùi Văn Lương. - H. : Lao động, 2021. - 179tr. ; 24cm. ISBN: 9786043253641

Tài liệu bao gồm các nội dung chính sau:

-Cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò và tầm quan trọng của rừng trồng sản xuất trong phát triển kinh tế - xã hội của các hộ gia đình và địa phương;

- Thực trạng thị trường sản phẩm đầu ra cho rừng trồng sản xuất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

- Giải pháp phát triển thị trường sản phẩm đầu ra cho rừng trồng sản xuất theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Các sản phẩm khác
TRANG CHỦ