HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 55
  • Tổng lượt truy cập: 8.404.213
Sách hướng dẫn đào tạo sản xuất rau an toàn theo VietGAP
19/02/21 08:35AM
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, NXB Nông nghiệp, 2019, 200 tr.

Nhằm hướng dẫn người sản xuất rau an toàn theo VietGAP, năm 2018 Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Quỹ Phát triển nông nghiệp bền vững Syngenta - một tổ chức hoạt động phi lợi nhuận đã thực hiện dự án giúp đỡ nông dân sản xuất rau an toàn VietGAP tại một số địa điểm thuộc Hà Nội trong suốt 8 năm qua, để biên soạn cuốn sách “Hướng dẫn đào tạo sản xuất rau an toàn theo VietGAP”. Bộ tài liệu này được biên soạn, chỉnh sửa, cập nhật và bổ sung dựa trên các tài liệu: Tài liệu ViêtGAP do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành năm 2008; Cuốn sách Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất rau ViêtGAP của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia biên soạn năm 2015; Tài liệu tập huấn nông dân về sản xuất rau an toàn VietGAP của Quỹ Phát triển Nông nghiệp Bền vững Syngenta áp dụng trong các dự án tại Hà Nội từ năm 2010 - 2018.

Full text: http://www.khuyennongvn.gov.vn/vi-VN/thu-vien-khuyen-nong/thu-vien/thu-vien-sach-kn/sach-huong-dan-dao-tao-san-xuat-rau-an-toan-theo-vietgap_t114c28n20814

TRANG CHỦ