HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 257
  • Tổng lượt truy cập: 10.252.239
Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây Cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu
21/01/22 10:01AM
Cục Trồng trọt. H.: Nông nghiệp, 2021, 80tr. ISBN: 978-604-60-2847-5

Ấn phẩm thuộc bộ tài liệu “Sổ tay Hướng dẫn gói kỹ thuật canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu cho một số cây trồng chủ lực như lúa, màu, rau, cây ăn quả có múi (cam, bưởi), chè, hồ tiêu, điều, cà phê, nhãn, vải, xoài, chuối, thanh long và sầu riêng” do Cục Trồng trọt phối hợp với Ban Quản lý Trung ương Các dự án Thủy lợi và các tỉnh tham gia Dự án triển khai các nội dung liên quan đến nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA) thực hiện.

Bộ tài liệu này được xây dựng trên cơ sở thu thập, phân tích, tổng hợp, chuẩn hóa các kỹ thuật canh tác, kỹ thuật tưới, tiêu nước, để hoàn thiện Quy trình thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu cho các cây trồng nhằm phổ biến đến các tổ chức, cá nhân và các địa phương tham khảo áp dụng rộng rãi trong sản xuất. Đây cũng là một trong những tài liệu đầu tiên được chuẩn hóa về nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực trồng trọt.

Nội dung cuốn Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây Cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu bao gồm:

- Cơ sở khoa học của sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác Cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Yêu cầu về sinh thái

- Kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc

- Trồng mới,

- Trồng cây đai rừng,

- Cây che bóng, chắn gió và cây trồng xen

- Làm cỏ

- Bón phân

- Quản lý Tưới nước

- Tạo hình

- Một số loại sâu hại chính hại Cà phê và biện pháp phòng trừ,

- Thu hoạch, sơ chế và bảo quản

- Phụ lục: hệ thống tưới tiết kiệm nước cho cây cà phê.

TRANG CHỦ