HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 178
  • Tổng lượt truy cập: 12.159.647
Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây Chuối thích ứng với biến đổi khí hậu
29/09/22 09:03AM
Cục Trồng trọt. H.: Nông nghiệp, 2021, 84tr. ISBN: 978-604-60-2847-5

Ấn phẩm thuộc bộ tài liệu “Sổ tay Hướng dẫn gói kỹ thuật canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu cho một số cây trồng chủ lực như lúa, màu, rau, cây ăn quả có múi (cam, bưởi), chè, hồ tiêu, điều, cà phê, nhãn, vải, xoài, chuối, thanh long và sầu riêng” do Cục Trồng trọt phối hợp với Ban Quản lý Trung ương Các dự án Thủy lợi và các tỉnh tham gia Dự án triển khai các nội dung liên quan đến nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA) thực hiện.

Bộ tài liệu này được xây dựng trên cơ sở thu thập, phân tích, tổng hợp, chuẩn hóa các kỹ thuật canh tác, kỹ thuật tưới, tiêu nước, để hoàn thiện Quy trình thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu cho các cây trồng nhằm phổ biến đến các tổ chức, cá nhân và các địa phương tham khảo áp dụng rộng rãi trong sản xuất. Đây cũng là một trong những tài liệu đầu tiên được chuẩn hóa về nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực trồng trọt.

      Nội dung cuốn Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây Chuối thích ứng với biến đổi khí hậu bao gồm:

              -  Cơ sở khoa học của sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây Chuối thích ứng với biến đổi khí hậu,

      -  Hướng dẫn gói kỹ thuật canh tác trên cây Chuối thích ứng với biến đổi khí hậu,

      -  Phụ lục: một số loại sâu hại chính hại Chuối và biện pháp phòng trừ.

                                                                                                                                      

TRANG CHỦ