HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 278
  • Tổng lượt truy cập: 10.421.632
Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn (Nghiên cứu vùng Đồng bằng sông Cửu Long): Sách chuyên khảo
07/01/22 03:30PM
Trần Thị Vành Khuyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 255tr.; 21cm. ISBN: 9786047375806

Cuốn sách “Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn (Nghiên cứu vùng đồng bằng sông Cửu Long)” được xuất bản trên cơ sở luận án của tác giả Trần Thị Vành Khuyên đã bảo vệ thành công tại Học viện Hành chính Quốc gia.

Cuốn sách được ra mắt với mong muốn làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về việc thực hiện chính sách này ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long từ đó đề xuất các khuyến nghị nhằm nâng cao kết quả và hiệu quả thực hiện chính sách trong thời gian tới.

TRANG CHỦ