HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 64
  • Tổng lượt truy cập: 9.090.511
Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Bến Tre: Kỷ yếu hội nghị khoa học
13/09/21 09:47AM
Lâm Duy Cần, Lâm Văn Tân, Lâm Văn Lĩnh.... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020. - II, 170tr. ; 26cm. ISBN: 9786049653117
Tái cơ cấu nông nghiệp và phát triển nông thôn luôn là chủ trương và mối quan tâm hàng đầu của Chính phủ và các địa phương trong quá trình phát triển đất nước. Các địa phương đã mạnh dạn điều chỉnh kế hoạch thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp nhằm phù hợp hơn với tình hình thực tế, trong đó lấy nông dân là trọng tâm, doanh nghiệp là động lực của đề án tái cơ cấu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững ngành nông nghiệp.
Tài liệu phân tích, đánh giá các vấn đề nghiên cứu và thực tiễn liên quan đến tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh Bến Tre, khuyến cáo và đề xuất tập trung cho tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.
TRANG CHỦ