HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 95
  • Tổng lượt truy cập: 9.090.287
Xây dựng dự án phát triển nông thôn vùng Tây Nguyên: Sách chuyên khảo
13/09/21 09:41AM
Nguyễn Văn Đạt (ch.b.), Nguyễn Thị Phương Thảo, Vũ Trinh Vương, Bùi Ngọc Tân. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2019. - 128tr.; 24cm. ISBN:

Dự án phát triển nông thôn là một loại dự án để giải quyết một hay một số vấn đề của cộng đồng nông thôn với sự tham gia tích cực của nhiều lực lượng xã hội (bên trong, bên ngoài).

Khác với dự án đầu tư, chỉ chú ý đến mục tiêu kinh tế và lợi nhuận, dự án phát triển nông thôn coi trọng cả mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường, trong đó việc xây dựng các hành động tập thể là rất quan trọng.

Tài liệu bao gồm các nội dung sau:

-         Tổng quan về xây dựng dự án phát triển nông thôn,

-         Trình bày phương pháp xây dựng dự án phát triển nông thôn vùng Tây Nguyên,

-         Phân tích khía cạnh tài chính, việc tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá của dự án phát triển nông thôn vùng Tây Nguyên.

TRANG CHỦ