HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 90
  • Tổng lượt truy cập: 8.525.235
Xây dựng phát triển chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Bình: Sách chuyên khảo
05/04/21 02:35PM
Trần Tự Lực. Đại học Huế, 2020, 263 tr., ISBN: 9786049744075
Trình bày những vấn đề chung về chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Phân tích đặc điểm tình hình nông thôn tỉnh Quảng Bình và sự cần thiết phải phát triển chương trình OCOP. Kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình, nhiệm vụ trọng tâm, một số giải pháp chủ yếu và giới thiệu bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Bình.
TRANG CHỦ