THỐNG KÊ TÀI LIỆU
  • Ấn phẩm định kỳ (120)
  • Bài trích (41803)
  • Bản đồ, sách bản đồ (71)
  • BC KQ nghiên cứu, khảo sát (340)
  • Đề tài (4857)
  • Luận án, luận văn (200)
  • Sách, chuyên khảo, t.tập (27891)
  • Tệp máy tính cũ (31)
TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang trực tuyến: 39
 • Tổng lượt truy cập: 5886056
Determinants of income diversification and its effect of household income in rural Vietnam.
07/11/18 02:22PM
Tran Tien Khai and Nguyen Ngoc Danh. Đại học Mở TPHCM. Trung tâm Nghiên cứu Phát triển, 2014.

Abstract: Exploiting data of Vietnam Household Living Standard Survey 2010, the study aims at finding determinants of income diversification at household level in rural Vietnam and evaluating effects of income diversification on household income. The data set covers 6,571 rural households of eight socio-economic regions. Herfindahl-Hirschman index (HHI) is applied to show income diversification at household level. Two-limit tobit model is applied to detect effects of household features and community characteristics on HHI then generalized method of moments (GMM) is employed to test effects of HHI on household income. The results show that human capital in both quantity and quality terms plays a substantial role in encouraging rural households to diversify their income-generating activities. Rural households with higher education level and higher diversification ability tend to have more diverse income sources. Owning larger sources of physical capital, or better credit accessibility, and social capital also helps rural households improve income diversity. The study results also confirm that income diversification is the dynamic of rural income improvement. Households can increase their income by diversifying their farm and non-farm activities.

(Tóm tắt: Khái niệm nghèo đa chiều hiện nay đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới. Mặc dù vậy, cơ sở khoa học cho chọn lựa các chỉ báo phù hợp để đo lường nghèo đa chiều vẫn còn chưa rõ ràng. Nghiên cứu này nhằm đến việc xác định các chỉ báo đo lường nghèo đa chiều cho hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam dựa trên tiếp cận sinh kế bền vững và áp dụng các phương pháp phân tích đa biến như Principle Component Analysis, Multiple Correspondence Analysis để khám phá các vấn đề nêu trên. Bộ dữ liệu phân tích bao gồm 6.750 hộ nông thôn trích từ dữ liệu điều tra Mức sống Hộ gia đình Việt Nam năm 2010 (VHLSS 2010). Kết quả nghiên cứu xác nhận rằng có 9 chiều đo lường cho tình trạng nghèo đa chiều và đại diện cho bốn nhóm tài sản sinh kế. Một số biến có thể được sử dụng như là các chỉ báo phù hợp cho đo lường nghèo đa chiều.)


Free full text http://www.fde.ueh.edu.vn/index.php/nghien-cuu/hi-tho/small-talks-big-ideas/315-stbi-04092014.  

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM PHÁT HÀNH SÁCH CSDL Thông tin Tin hoạt động ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ