THỐNG KÊ TÀI LIỆU
  • Ấn phẩm định kỳ (120)
  • Bài trích (41803)
  • Bản đồ, sách bản đồ (71)
  • BC KQ nghiên cứu, khảo sát (340)
  • Đề tài (4857)
  • Luận án, luận văn (200)
  • Sách, chuyên khảo, t.tập (27891)
  • Tệp máy tính cũ (31)
TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang trực tuyến: 53
 • Tổng lượt truy cập: 5886005
Livestock Production, Rural Poverty, and Perceived Shocks: Evidence from Panel Data for Vietnam.
07/11/18 02:40PM
Truong Lam Do, Trung Thanh Nguyen and Ulrike Grote. The Journal of Development Studies, 2017, pp. 1-21.
Abstract: This paper assesses the contribution of livestock to reducing rural poverty and examines the determinants of livestock assets with panel data from Vietnam. The findings show that livestock production contributes to reducing poverty and livestock assets are influenced by the number of shocks that households faced during the last three years, access to credits, farmland size, education of household head, irrigation system, and access to the national electricity. We suggest that empowering rural households to better cope with shocks contributes to developing livestock and consequently to reducing rural poverty.
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM PHÁT HÀNH SÁCH CSDL Thông tin Tin hoạt động ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ