HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 144
  • Tổng lượt truy cập: 5303202
Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen vật nuôi 2016
11/05/17 04:24PM
Chăn nuôi

Tên đề tài: Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen vật nuôi

Thuộc nhiệm vụ Quỹ gen năm 2016

Tổ chức chủ trì: Viện Chăn nuôi

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Công Thiếu

Các cá nhân tham gia đề tài: ThS. Phạm Hải Ninh, TS. Vũ Ngọc Sơn, TS. Nguyễn Công Định, ThS. Nguyễn Quyết Thắng, CN. Lê Thị Bình, ThS. Nguyễn Khắc Khánh, ThS. Cao Thị Liên, KS. Nguyễn Đức Lâm, KTV. Đinh Thị Dần

Thời gian thực hiện: 1/2016-12/2016

Kinh phí thực hiện: 1.800 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 109/QĐ-BNN-KHCN ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày phê duyệt: Họp ngày 23 tháng 01 năm 2017 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Đề tài đã bảo tồn và lưu giữ 15 đối tượng nguồn gen vật nuôi, trong đó nhóm tiểu gia súc có 5 đối tượng (lợn Cỏ A Lưới, lợn Hương, lợn Ỉ, lợn Mẹo, lợn Chuwprong và lợn Mường Tè); nhóm gia cầm có 4 đối tượng (gà Lạc Sơn, gà Xước, gà Lôi Lam và gà Tây Kỳ Sơn); nhóm thủy cầm có 5 đối tượng (vịt Sín Chéng, vịt Minh Hương, ngan Xám, ngan Sen, ngỗng cỏ) và 100 liều tinh lợn ỉ. Nhóm ong có 4 nguồn gen trong đó có 3 đối tượng nguồn gen Apis Cerana Indica và 1 đối tượng Apis Cerana Cerana.  Đánh giá sơ bộ 1 đối tượng nguồn gen vật nuôi (ngỗng Cỏ), đánh giá chi tiết 3 đối tượng nguồn gen (lợn Mẹo, lợn Cỏ A lưới, ngan Sen), 7 chỉ tiêu sinh học nguồn gen ong nội bảo tồn exsitu

Đề tài đã điều tra tìm kiếm và bổ sung 3 nguồn gen vật nuôi (ngan Trâu, ngựa Mường Lống (tỉnh Nghệ An), vịt Mường Khiêng (tỉnh Sơn La). Đồng thời xác định được khẩu phần ăn phù hợp cho đối tượng lợn Hương nuôi sinh sản từ nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa phương.

Nghiên cứu đã cập nhật bổ sung thêm thông tin, tư liệu, ảnh của 15 giống vào phần mềm Vietgen, in bổ sung tái bản cuốn Atlat các giống vật nuôi ở Việt Nam.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-DT20175144-45)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM PHÁT HÀNH SÁCH CSDL Thông tin ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ NỘI QUY