TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 62
  • Tổng lượt truy cập: 6713421
Các giải pháp ứng phó của nông dân đối với biến đổi khí hậu ở Việt Nam-Tầm nhìn 2030
15/02/19 03:34PM
Biến đổi khí hậu

Tên đề tài: Các giải pháp ứng phó của nông dân đối với biến đổi khí hậu ở Việt Nam-Tầm nhìn 2030

Tổ chức chủ trì: Trung tâm Chính sách và Chiến lược nông nghiệp nông thôn miền Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Đại Nghĩa

Các cá nhân tham gia đề tài: TS. Nguyễn Anh Phong, PGS.TS. Đinh Phi Hổ, PGS.TS. Hoàng Xuân Cơ, TS. Trần Quốc Cường, ThS. Ngô Quang Thành, ThS. Lê Trọng Hải

Thời gian thực hiện: 09/2013-03/2016

Kinh phí thực hiện:   935 triệu đồng

 

Kết quả nghiên cứu:

Tổng quan ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nông dân, nông nghiệp và những vấn đề đang đặt ra trong thích ứng của nông dân đối với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Phân tích mức độ nhận biết và nhận thức về biến đổi khí hậu, các thích ứng của nông dân đối với các tác động của biến đổi khí hậu.

Đề tài nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức về biến đổi khí hậu của nông dân và lựa chọn thích ứng. Đồng thời chỉ ra các yếu tố gây trở ngại, khó khăn cho quá trình ra quyết định, hành động và dự phòng rủi ro của nông dân; các vấn đề về thể chế và kỹ thuật ảnh hưởng đến năng lực thích ứng của nông dân. Xác định ảnh hưởng của thích ứng được lựa chọn đến sản xuất, đời sống kinh tế và khả năng bị tổn thương của nông dân. Từ đó kiến nghị chính sách nhằm nâng cao năng lực thích ứng của nông dân, nâng cao năng lực kỹ thuật và thể chế của các cấp chính quyền.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- 2018-62.pdf)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ