HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 187
  • Tổng lượt truy cập: 5528509
Đánh giá tiềm năng di truyền về sản lượng sữa của đàn bò có nguồn gốc Holstein Friesian nuôi tại Việt Nam
13/07/17 02:55PM
Chăn nuôi

Tên đề tài: Đánh giá tiềm năng di truyền về sản lượng sữa của đàn bò có nguồn gốc Holstein Friesian nuôi tại Việt Nam

Tổ chức chủ trì: Viện Chăn nuôi

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Văn Giới

Các cá nhân tham gia đề tài: Nguyễn Thị Minh Tâm, Trần Trung Thông, Tăng Xuân Lưu, Trần Thị Loan, Trần Công Chiến, Phạm Hải Nam, Ngô Minh Hải, Tống Thị Thương, Lã Văn Kính

Thời gian thực hiện: 1/2012-12/2016

Kinh phí thực hiện: 2.500 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 439/QĐ-BNN-KHCN ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày phê duyệt: Họp ngày 11 tháng 3 năm 2017 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Nghiên cứu cho thấy vùng nuôi và nguồn gốc giống có ảnh hưởng rõ rệt đến sản lượng sữa chu kỳ 305 ngày và khoảng cách lứa đẻ của bò sữa có nguồn gốc HF khác nhau nuôi tại Việt Nam. Bò đực giống nguồn gốc châu Âu và châu Mỹ có tiềm năng di truyền tốt về sản lượng sữa và khoảng cách lứa đẻ, giá trị giống về sản lượng sữa chu kỳ 305 ngày cao hơn các nguồn khác.

Hệ số di truyền về sản lượng sữa chu kỳ 305 ngày trên bò HF thuần ở mức có hệ số di truyền trung bình. Bò HF lai có hệ số di truyền của sản lượng sữa chu kỳ 305 ngày đạt ở mức hệ số di truyền cao. Hệ số di truyền về khoảng cách lứa đẻ trên bò HF thuần và HF lai đạt ở mức hệ số di truyền thấp. Tiềm năng di truyền về sản lượng  sữa trên đàn bò cái của cả HF thuần và HF lai có chiều hướng tăng lên qua các năm. Tiềm năng di truyền của khoảng cách lứa đẻ không thay đổi, chưa thấy hiệu quả chọn lọc và ảnh hưởng của công tác giống bò sữa đối với chỉ tiêu này.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-DT20175200-02)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM PHÁT HÀNH SÁCH CSDL Thông tin ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ NỘI QUY