TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 160
  • Tổng lượt truy cập: 7325800
Giải mã và khai thác đa dạng di truyền nguồn gen lúa bản địa của Việt Nam phục vụ các chương trình nghiên cứu và chọn tạo giống lúa
15/02/19 03:34PM
Trồng trọt

Tên đề tài: Giải mã và khai thác đa dạng di truyền nguồn gen lúa bản địa của Việt Nam phục vụ các chương trình nghiên cứu và chọn tạo giống lúa

Thuộc nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư giữa Việt Nam với Vương quốc Anh

Tổ chức chủ trì: Viện Di truyền nông nghiệp

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thúy Điệp

Các cá nhân tham gia đề tài: TS. Khuất Hữu Trung, ThS. Đặng Thị Thanh Hà, KS. Nguyễn Trường Khoa, ThS. Nguyễn Thị Phương Đoài, TS. Trần Duy Dương, TS. Trần Đăng Khánh, ThS. Trần Thị Thúy, GS.Mario Caccamo, TS. Sarah Ayling

Thời gian thực hiện: 05/2014-10/2017

Kinh phí thực hiện:   4.400 triệu đồng

 

Kết quả nghiên cứu:

Đề tài đã tầm soát và thiết kế các cặp mồi đặc hiệu nhận dạng chính xác 04 candidate gen liên quan đến tính chịu hạn/chịu mặn/kháng rầy nâu. Ứng dụng lai tạo 18 dòng lúa ở thế hệ BC3F3 mang gen đích. Kết quả  xây dựng 7 tập đoàn (340 dòng/giống) lúa bản địa của Việt Nam và các dòng/giống lúa ưu tú về năng suất cao, chất lượng tốt, có khả năng kháng sâu bệnh và chống chịu với các điều kiện bất lợi của môi trường, có độ dạng cao phục vụ công tác giải mã genome.

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu phenotype và phân loại phụ Indica/Japonica của 340 dòng/giống (7 tập đoàn) được tuyển chọn để giải mã. Tách chiết, tinh sạch 300 mẫu ADN của các dòng/giống lúa nghiên cứu, xây dựng thư viện ADN và giải trình tự toàn bộ gen; xây dựng cơ sở dữ liệu trình tự genome và bản đồ SNPs của 300 giống lúa đã được giải mã. Tầm soát 24 candidate liên quan đến tính chịu hạn/chịu mặn/kháng rầy nâu/bạc lá/đạo ôn/năng suất/chất lượng của 300 dòng/giống đã giải mã; thiết kế 3 marker phân tử liên kết với các candidate gen kháng đạo ôn. Bên cạnh đó, cũng đã xây dựng 1 Website quản lý và chia sẻ cơ sở dữ liệu với các thông tin về: trình tự gen, số lượng, vị trí trên nhiễm sắc thể…

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- 2018-68.pdf)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ