TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 181
  • Tổng lượt truy cập: 7326017
Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm Hàu Thái Bình Dương
15/02/19 03:36PM
Thủy sản

Tên dự án: Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm Hàu Thái Bình Dương (Crassostrea gigas)

Thuộc nhiệm vụ Khoa học cộng nghệ trọng điểm câp Nhà nước

Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm dự án: KS. Vũ Đình Thúy

Các cá nhân tham gia dự án: ThS. Trần Thế Mưu, ThS. Cao Trường Giang, KS. Nguyễn Quang Tuất, KS. Phạm Văn Hoàng, Đặng Quang Mạn, KS. Nguyễn Văn Phong, TS. Nguyễn Thị Thu Hiền, ThS. Trần Thị Nguyệt Minh

Thời gian thực hiện: 01/2012-06/2014

Kinh phí thực hiện:   9.150 triệu đồng

 

Kết quả nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất giống hàu Thái Bình Dương. Đồng thời nghiên cứu và phân tích bệnh trên ấu trùng hàu và hàu giống; hoàn thiện quy trình sản xuất giống hàu bám từ ấu trùng lên giống cấp 1 (3-5mm) và từ giống cấp 1 lên cấp 2 (15mm); công nghệ sản xuất giống hàu rời cấp 1 (3-5mm) và hàu rời cấp 2 (15mm).

Kết quả đã hoàn thiện công nghệ nuôi thương phẩm hàu Thái Bình Dương; sản xuất thử nghiệm giống và nuôi thương phẩm hàu Thái Bình Dương. Nghiên cứu và phân tích bệnh trên hàu nuôi thương phẩm; hoàn thiện quy trình công nghệ nuôi hàu bám, hàu rời; nghiên cứu các yếu tố môi trường nuôi (tảo độc, độc tố) của hàu thương phẩm; hoàn thiện công nghệ xử lý và bảo quản hàu thương phẩm trước khi đưa ra thị trường.

Dự án đã thí nghiệm và đưa ra kết quả tốt nhất để ương hàu rời trong hệ thống Flow-through và hệ thống Upweling. Đã sản xuất 84,238 triệu con hàu giống cấp 1, 800 tấn hàu kích cỡ thương phẩm.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- 2018-71.pdf)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ