TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 182
  • Tổng lượt truy cập: 7325995
Hoàn thiện quy trình công nghệ chăn nuôi giống vịt chịu nước mặn phục vụ chăn nuôi vùng ven biển và hải đảo
29/10/19 08:13AM
Chăn nuôi

Tên đề tài: Hoàn thiện quy trình công nghệ chăn nuôi giống vịt chịu nước mặn phục vụ chăn nuôi vùng ven biển và hải đảo

Tổ chức chủ trì: Viện Chăn nuôi

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Duy

Các cá nhân tham gia đề tài: ThS. Phạm Văn Chung, ThS. Vương Thị Lan Anh, ThS. Đồng Thị Quyên, ThS. Trần Mạnh Tiến, ThS. Nguyễn Thị Thúy Nghĩa, ThS. Nguyễn Hữu Quảng, ThS. Nguyễn Văn Tuyên, ThS. Vũ Đình Trọng, ThS. Lê Thị Mai Hoa

Thời gian thực hiện: 1/2015-12/2017

Kinh phí thực hiện: 10.588 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định 719/QĐ-BNN-KHCN ngày 04 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ngày phê duyệt: ngày 11 tháng 3 năm 2019 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Đề tài đã chọn lọc đàn giống vịt chịu nước mặn (vịt biển 15-Đại Xuyên) với phương pháp chọn lọc theo quần thể nhỏ. Giống vịt chịu nước mặn (vịt biển 15-Đại Xuyên) có đặc điểm ngoại hình màu lông đồng nhất, tỷ lệ nuôi sống đạt cao trên 96%. Năng suất trứng/mái/52 tuần đẻ của vịt HY1 đạt 240,53 quả; HY3 đạt 246,96 quả. Tiêu tốn thức ăn cho 10 quả trứng là 3,46-3,50kg. Khối lượng trứng 81,89-82,6g. Tỷ lệ trứng có phôi đạt trên 96%, tỷ lệ nở/trứng có phôi đạt trên 81%, tỷ lệ vịt loại 1/số con nở ra đạt trên 96%. Vịt biển 15-Đại Xuyên nuôi lấy thịt tốt nhất với mức protein (21-18%), giai đoạn 0-4 tuần tuổi protein 21%, ME 2900 Kcal/kg, giai đoạn 5-10 tuần tuổi protein 18%, ME 3000 kcal/kg cho hiệu quả cao nhất, khối lượng cơ thể 2699,36g/con, tỷ lệ thịt xẻ 70,7%, tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng 2,66kg.

Đề tài đã xây dựng 3 mô hình chăn nuôi giống vịt chịu nước mặn sinh sản tại 3 tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Ninh Bình. Hạch toán hiệu quả kinh tế của mô hình chăn nuôi vịt biển sinh sản lợi nhuận đạt 75.812.639-92.921.080 đồng. Đã xây dựng 3 mô hình chăn nuôi giống vịt chịu mặn thương phẩm tại 3 tỉnh, lợi nhuận thu được 14,3-20,8 triệu đồng.

Nghiên cứu đã hoàn thiện quy trình nuôi vịt chịu nước mặn sinh sản và quy trình nuôi vịt chịu nước mặn thương phẩm. Quy trình chăn nuôi của đề tài cũng đã được công nhận là tiến bộ kỹ thuật.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- DT20195711-12)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ