HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 189
  • Tổng lượt truy cập: 5528508
Hoàn thiện quy trình công nghệ chăn nuôi ngan V7, VS ở các tỉnh phía Bắc
13/07/17 02:36PM
Chăn nuôi

Tên dự án: Hoàn thiện quy trình công nghệ chăn nuôi ngan V7, VS ở các tỉnh phía Bắc

Tổ chức chủ trì: Viện Chăn nuôi

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm dự án: TS. Nguyễn Thị Nga

Các cá nhân tham gia dự án: ThS. Trần Thị Cương; TS. Nguyễn Quý Khiêm; ThS. Phạm Thị Kim Thanh; TS. Lê Thị Nga; ThS. Tạ Thị Hương Giang; ThS. Trần Thị Hà; CN. Vũ Tất Thắng; ThS. Lê Xuân Sơn; ThS. Phạm Thị Huệ

Thời gian thực hiện: 1/2015-12/2016

Kinh phí thực hiện: 4.406 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 439/QĐ-BNN-KHCN ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày phê duyệt: Họp ngày 29 tháng 3 năm 2017 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Đề tài đã hoàn thiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, vệ sinh thú y phòng bệnh và ấp trứng đối với ngan nuôi sinh sản và ngan nuôi thương phẩm. Hoàn thiện quy trình ấp trứng ngan ở vụ Xuân hè khi rửa trứng ngan bẩn bằng dung dịch Cloramin B 2% trong 20 phút trước khi  khi ấp.

Nghiên cứu đã xây dựng 6 mô hình nuôi ngan sinh sản với số lượng 500 con mái + 150 trống/mô hình cho kết quả sinh trưởng và sinh sản tốt. Ngan V7, năng suất trứng đạt từ 194,96-199,22 quả/2 chu kỳ đẻ; thức ăn tiêu tốn/10 trứng là 4,48-4,63kg; tỷ lệ phôi đạt 95,86-96,86%; tỷ lệ nở loại 1/tổng trứng ấp đạt 79,67-81,17%.  Và xây dựng 10 mô hình nuôi ngan nuôi thương phẩm với số lượng 500 con/mô hình cho kết quả tốt (nuôi đến 77 ngày, tỷ lệ nuôi sống đạt từ 93,6-97,2%; khối lượng cơ thể trung bình/con đạt từ 3,4-3,53kg; thức ăn tiêu tốn/kg tăng trọng là 2,92-3,00kg).

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-DT20175186-87)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM PHÁT HÀNH SÁCH CSDL Thông tin ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ NỘI QUY