HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 1.046
  • Tổng lượt truy cập: 10.808.810
Hoàn thiện quy trình công nghệ chế biến cỏ khô theo quy mô công nghiệp, bán công nghiệp phục vụ chăn nuôi
14/01/22 09:47AM
Chủ đề: Chăn nuôi

Tên nhiệm vụ: Hoàn thiện quy trình công nghệ chế biến cỏ khô theo quy mô công nghiệp, bán công nghiệp phục vụ chăn nuôi

Tổ chức chủ trì: Viện Chăn nuôi

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Bùi Việt Phong

Các cá nhân tham gia nhiệm vụ: GS. TS. Vũ Chí Cương; ThS. Bùi Việt Phong; ThS. Bùi Thị Hồng; TS. Nguyễn Văn Đại; ThS. Phí Như Liễu; ThS. Nguyễn Thiện Trường Giang; ThS. Vũ Minh Tuấn; ThS. Hồ Thị Hiền; ThS. Bùi Thị Thu Hiền; KS. Đào Đức Kiên; KS. Bùi Văn Linh.

Thời gian thực hiện: 2015-2018

Kinh phí thực hiện: 10.000 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 43/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và công nghệ ban hành ngày 09 tháng 1 năm 2019

Nghiệm thu: ngày 25 tháng 01 năm 2019

Kết quả nghiên cứu:

Nghiên cứu đã hoàn thiện quy trình công nghệ chế biến cỏ hòa thảo khô dạng bánh, chế biến cỏ Stylo khô dạng bột. Xây dựng 02 mô hình chế biến cỏ khô dạng bánh và dạng bột quy mô công nghiệp tại Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng phát triển miền Trung:  01 mô hình quy mô 100-200 tấn cỏ hòa thảo khô đóng bánh; độ ẩm <15%; cỏ giữ được màu xanh, mùi thơm và hàm lượng protein ≥ 5%, thời gian bảo quản ≥3 tháng.  01 mô hình quy mô 50-100 tấn bột cỏ Stylo; độ ẩm <15%; bột cỏ giữ được màu xanh, mùi thơm và hàm lượng protein ≥15%, thời gian bảo quản ≥3 tháng.

Đề tài đã xây dựng 02 mô hình chế biến cỏ khô dạng bánh và dạng bột quy mô bán công nghiệp:  01 mô hình quy mô 20-30 tấn cỏ hòa thảo khô đóng bánh tại Trung tâm Nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền núi; độ ẩm <15%; cỏ giữ được màu xanh, mùi thơm và hàm lượng protein ≥ 5%, thời gian bảo quản ≥3 tháng.  01 mô hình quy mô 5-10 tấn bột cỏ Stylo tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi gia súc lớn; độ ẩm <15%; bột cỏ giữ được màu xanh, mùi thơm và hàm lượng protein ≥15%, thời gian bảo quản ≥3 tháng.

 (Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- (20-12-176))

TRANG CHỦ