HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 54
  • Tổng lượt truy cập: 8.404.211
Hoàn thiện quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm giun nhiều tơ Perinereis nuntia var. Brevicirris (Grube, 1857) quy mô hàng hóa làm thức ăn nuôi vỗ tôm bố mẹ
22/02/21 03:11PM
Thủy sản

Tên dự án: Hoàn thiện quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm giun nhiều tơ Perinereis nuntia var. Brevicirris (Grube, 1857) quy mô hàng hóa làm thức ăn nuôi vỗ tôm bố mẹ

Tổ chức chủ trì: Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 3

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm dự án: ThS. Nguyễn Văn Dũng

Các cá nhân tham gia dự án: TS. Lê Văn Chí; ThS. Lương Trọng Bích; ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng; KS. Nguyễn Thị Thu Hiền; CN. Huỳnh Kim Quang; KTV. Nguyễn Chánh Đức

Thời gian thực hiện: 01/2016-01/2018

Kinh phí thực hiện: 5,045 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 968/QĐ-BNN-KHCN ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày nghiệm thu: Ngày 24 tháng 5 năm 2019 tại Khánh Hòa

 Kết quả nghiên cứu:

 Kết quả nghiên cứu cho thấy nuôi vỗ thành thục giun nhiều tơ Perinereis nuntia var. brevicirris bằng thức ăn tổng hợp có bổ sung vitamin E với hàm lượng 800mg/kg thức ăn cho kết quả tốt hơn cả về tốc độ sinh trưởng, tỷ lệ sống, tỷ lệ thành thục và sức sinh sản. Thức ăn và mật độ ương nuôi không ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ sinh trưởng và sự phát triển số đốt của ấu trùng giun nhiều tơ giai đoạn sống trôi nổi. Tuy nhiên, chúng chỉ ảnh hưởng trực tiếp lên tỷ lệ sống của ấu trùng ở giai đoạn này.

Thức ăn và mật độ và lưu tốc dòng chảy ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của giun ở giai đoạn xuống đáy. Tốc độ tăng trưởng đạt cao nhất khi cho ăn thức ăn kết hợp giữa thức ăn tổng hợp và bột cá với tỷ lệ 30:70, mật độ ương nuôi 35.000 con/m2 và lưu tốc dòng chảy 1,0 lít/ phút.

Trong nuôi thương phẩm, chế độ và khẩu phần cho ăn và hình thức nuôi cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống của giun. Sử dụng chế độ cho ăn 3 lần/ngày và khẩu phần 2% khối lượng thân/ngày và nuôi thương phẩm bằng phương pháp nuôi ẩm đạt tốc độ sinh trưởng, tỷ lệ sống và năng suất cao nhất. Không phát hiện mầm bệnh trong suốt quá trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm giun nhiều tơ đặc biệt là virút gây bệnh trên tôm biển.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- V3.7)
TRANG CHỦ