HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 1.040
  • Tổng lượt truy cập: 10.809.064
Khai thác và phát triển các nguồn gen Tơm trơng (Urceola minutiflora Mid.) và Huyết đằng lông (Butea superba Roxb.) ở Tây Nguyên làm nguyên liệu sản xuất thuốc
11/01/22 08:32AM
Chủ đề: Lâm nghiệp

Tên nhiệm vụ: Khai thác và phát triển các nguồn gen Tơm trơng (Urceola minutiflora Mid.) và Huyết đằng lông (Butea superba Roxb.) ở Tây Nguyên làm nguyên liệu sản xuất thuốc

Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên- Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Thanh Nguyên

Các cá nhân tham gia nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Lê Uyển Như; TS. Trần Văn Tiến; ThS. Lưu Thế Trung; ThS. Hoàng Thanh Trường; ThS. Võ Thị Quỳnh Giao; KS. Trần Đăng Hoài; KS. Phạm Văn Trọng; GS. TS. Nguyễn Minh Đức; TS. Vương Chí Hùng

Thời gian thực hiện: 2013-2018

Kinh phí thực hiện: 2.850 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 3312/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 30 tháng 10 năm 2018

Nghiệm thu: Ngày 28 tháng 12 năm 2018

Kết quả nghiên cứu:

Kết quả nghiên cứu đã đánh giá đặc điểm nông sinh học, tổng quan tác dụng, giá trị sử dụng và tiêu chuẩn dược liệu Huyết đằng lông và Tơm trơng. Xây dựng quy trình chọn lọc, xây dựng chăm sóc vườn giống gốc. Xây dựng quy trình nhân giống vô tính tạo vườn ươm. Nghiên cứu xây dựng quy trình trồng trọt, chăm sóc, thu hoạch và sơ chế, bảo quản, đánh giá dược liệu sau thu hoạch. Xây dựng vườn phát triển nguồn gen sản xuất dược liệu: trồng thuần loài và trồng hỗn giao; theo dõi sinh trưởng phát triển của các loài và đánh giá kết quả trên vườn sản xuất.

(Nguồn: Thông báo Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ - 16001/202011)

TRANG CHỦ