TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 166
  • Tổng lượt truy cập: 7325896
Khai thác và phát triển nguồn gen giống gà Mía và gà Móng
28/11/19 10:09AM
Chăn nuôi

 Tên dự án: Khai thác và phát triển nguồn gen giống gà Mía và gà Móng

Thuộc chương trình: Quỹ gen cấp nhà nước

Tổ chức chủ trì: Viện Chăn nuôi

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm dự án: TS Ngô Thị Kim Cúc

Các cá nhân tham gia dự án: TS Tạ Thị Bích Duyên, TS Nguyễn Công Định, ThS Phạm Thị Bích Hường, ThS Nguyễn Thị Minh Tâm, TS Phùng Đức Tiến, ThS Lê Thị Thu Hiền, TS Hồ Xuân Tùng, ThS Đỗ Đức Diện, CN Nguyễn Duy Vụ

Thời gian thực hiện: 10/2011– 03/2016

Kinh phí thực hiện: 6.800 triệu đồng

 

Kết quả nghiên cứu:

Nhiệm vụ đã xây dựng 02 tiêu chuẩn cơ sở và 02 quy trình chọn đàn hạt nhân cho giống gà Mía và gà Móng. Xác định được khẩu phần thích hợp nuôi gà Mía, Móng sinh sản 0-8, 9-20 tuần tuổi và giai đoạn đẻ lần lượt là 18%, 14,5%, 16% protein và đã xác định được khẩu phần thích hợp nuôi gà Mía và gà Móng thương phẩm ở các giai đoạn 0-4, 5-8, 9-15 tuần tuổi tương ứng là 19%, 17%, 15,5% protein. Nuôi gà Mía và Móng sinh sản và thương phẩm bằng phương thức nuôi bán chăn thả mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn phương thức nuôi nhốt.

Nghiên cứu đã xây dựng 04 quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và 02 quy trình thú y, phòng bệnh cho giống gà Mía và gà Móng sinh sản và thương phẩm

Nghiên cứu đã xây dựng 02 tiêu chuẩn cơ sở cho đàn gà sinh sản Mía và Móng. Kết quả theo dõi trên 2 mô hình gà Mía và gà Móng sinh sản cho thấy: Mô hình gà Mía: lúc 8 tuần tuổi gà trống có khối lượng là 652,28 - 698,73g ở mô hình 2 Gà mái có khối lượng là 571,14 - 636,45g. Năng suất trứng 1 năm đẻ của gà Mía là 72,38 - 72,44 quả/mái Tỷ lệ trứng có phôi của gà Mía là 89,32 - 90,04%, tỷ lệ nở/tổng ấp là 71,30 - 71,59%.

Mô hình gà Móng: lúc 8 tuần tuổi gà trống có khối lượng là 687,10 - 698,73g Gà mái có khối lượng là 608,25 - 621,14g. Năng suất trứng 1 năm đẻ/mái của gà Móng là 84,02 - 84,34 quả Tỷ lệ trứng có phôi của gà Móng là 83,04 - 85,36%, tỷ lệ nở/tổng ấp là 69,47- 70,95%.

Kết quả theo dõi trên 3 mô hình gà Mía và gà Móng thương phẩm cho thấy: Khối lượng cơ thể lúc 15 tuần tuổi của gà Mía đạt 1357,33 - 1391,67g với tiêu tốn thức ăn là 3,67 - 3,79 kg/kg tăng trọng Khối lượng cơ thể lúc 15 tuần tuổi của gà Móng đạt 1421,33 - 1497,67g với tiêu tốn thức ăn là 3,38 - 3,68 kg/kg tăng khối lượng cơ thể.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- 2018-94.pdf)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ