HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 153
  • Tổng lượt truy cập: 12.574.215
Nghiên cứu bệnh trên cá rô phi do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri và Aeromonas hydrophila gây ra
23/09/22 08:08AM
Chủ đề: Thủy sản

Tên đề tài: Nghiên cứu bệnh trên cá rô phi do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri và Aeromonas hydrophila gây ra

Thuộc Dự án thành phần “Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” của Dự án: Nâng cao chất lượng giáo dục đại học (SAHEP)

Tổ chức chủ trì: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trương Đình Hoài

Các cá nhân tham gia đề tài: TS. Lê Việt Dũng; GS.TS. Kim Văn Vạn; TS. Đoàn Thanh Loan; TS. Nguyễn Thị Mai; TS. Nguyễn Ngọc Tuấn; ThS. Đặng Tiến Dũng; ThS. Đoàn Thị Nhinh; ThS. Nguyễn Công Thiết

Thời gian thực hiện: 2020-2021

Kinh phí thực hiện: 1.700 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 3877/QĐ-HVN ngày 04 tháng 08 năm 2021 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nghiệm thu: ngày 12 tháng 11 năm 2021 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Đề tài đã điều tra, hoàn thiện phân tích số liệu về tình hình nuôi, quản lý, phòng chống dịch bệnh và tình hình dịch bệnh do vi khuẩn A. hydrophila và E. ictalurid từ 270 hộ nuôi cá rô phi ở các vùng nuôi trọng điểm thuộc 9 tỉnh miền Bắc. Với số lượng lớn mẫu cá rô nhiễm bệnh thu được, nghiên cứu đã đánh gí sơ bộ đặc điểm và dấu hiệu lâm sàng của bệnh.

Tổng số 187 chủng vi khuẩn được phân lập và nuôi cấy thuần trên môi trường Rmiler-Shotts (RS, TSA. Tổn thương vi thể chủ yếu trên 30 cá rô phi nhiễm vi khuẩn có dấu hiệu đốm trắng nội tạng điển hình đã được phân tích cụ thể và rút ra được đặc điểm bệnh lý vi thể chủ yếu của từng bệnh. Giá trị LD50 của các chủng vi khuẩn được xác định thông qua các thí nghiệm cảm nhiễm, trong đá các chủng E. ictalurid đang lưu hành tại miền Bắc có độc lực rất cao.

Vi khuẩn Edwardsiella ictalurid và Aeromonas hydrophila có sự đa dạng về mức độ kháng kháng sinh, do vậy trong nước trước khi điều trị khuyến cao nên được thử kháng sinh đồ để nâng cao hiệu quả điều trị. Đề tài đã hoàn thành thu thập số lượng chủng vi khuẩn vượt nhiều, xây dựng thành công thẻ bệnh theo tiêu chuẩn của NACA, đặc tính hình thái, sinh trưởng, phát triển, 16S-rRNA, giám định PCR, độc lực, ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đã được đánh giá với số lượng gấp đôi so với yêu cầu đặt hàng, đã đăng ký lên ngân hàng Genbank thành công 24 gen của chủng vi khuẩn.

 (Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- DT20226231-33/GGN 21-12-075)

 

TRANG CHỦ