TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 155
  • Tổng lượt truy cập: 7325709
Nghiên cứu bệnh xoắn khuẩn trên lợn ở một số tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, xây dựng biện pháp phòng chống thích hợp
16/04/19 02:11PM
Chăn nuôi

Tên đề tài: Nghiên cứu bệnh xoắn khuẩn trên lợn ở một số tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, xây dựng biện pháp phòng chống thích hợp

Tổ chức chủ trì: Viện Thú y

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Xuân Huyên

Các cá nhân tham gia đề tài: PGS.TS. Cù Hữu Phú, ThS. Lưu Thị Hải Yến, BS. Lê Thị Minh Hằng, ThS. Trần Việt Dũng Kiên, ThS. Vũ Ngọc Quý, ThS. Văn Thị Hường, BS. Tăng Thị Phương, KTV. Đào Thị Toàn, ThS. Âu Xuân Tuấn

Thời gian thực hiện: 1/2015-12/2017

Kinh phí thực hiện: 2.000 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định 2590/QĐ-BNN-KHCN ngày 02 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ngày phê duyệt: ngày 18 tháng 07 năm 2018 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

            Kết quả điều tra cho thấy tỷ lệ hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh xoắn khuẩn trung bình ở 4 tỉnh Phú Thọ, Bắc Giang, Hòa Bình và Lào Cai là 23,61%. Việc tiêm phòng vacxin xoắn khuẩn cho lợn tại cả 4 tỉnh mới chỉ đạt 12,04%. Sử dụng phản ứng vi ngưng kết tan (MAT) với các mẫu huyết thanh lợn thu thập được, đã xác định được tỷ lệ nhiễm xoắn khuẩn trung bình ở lợn tại 4 tỉnh là 7,78% và đã phát hiện được 11 serovar Leptospira khác nhau lưu hành. Xác định được tỷ lệ chuột, loài động vật trung gian truyền bệnh xoắn khuẩn được khảo sát tại 4 tỉnh nghiên cứu có tỷ lệ mang xoắn khuẩn trung bình là 30,83% với 5 serovar Leptospira lưu hành khác nhau.

            Xây dựng thành công quy trình chẩn đoán phân biệt bệnh xoắn khuẩn với bệnh do nhiễm aflatoxin trong thức ăn chăn nuôi ở lợn căn cứ trên đặc điểm dịch tễ, biểu hiện lâm sàng, bệnh tích và xét nghiệm phân tích xoắn khuẩn và Aflatoxin trong phòng thí nghiệm. Độ chính xác khi áp dụng quy trình để chuẩn đoán bệnh có thể đạt 95-100%.

            Để phòng chống bệnh xoắn khuẩn cho lợn có hiệu quả, cần thiết phải thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng bệnh tổng hợp, bao gồm: tiêm phòng vacxin đầy đủ cho lợn, tiêu diệt chuột tại các khu vực chăn nuôi và ở gia đình, đảm bảo điều kiên an toàn sinh học trong chăn nuôi, giám sát bệnh thường xuyên về lâm sàng, lấy mẫu xét nghiệm khi có nghi ngờ để khẳng định bệnh, nếu lợn được khẳng định mắc bệnh thì phải xử lý theo quy định.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-DT20185452-54)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ