HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 1.059
  • Tổng lượt truy cập: 10.808.901
Nghiên cứu các biện pháp cấp bách để ngăn chặn và xử lý hiệu quả cây Bìm bìm Merremia spp. tại Đà Nẵng và vùng phụ cận
14/01/22 09:47AM
Chủ đề: Môi trường nông nghiệp

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu các biện pháp cấp bách để ngăn chặn và xử lý hiệu quả cây Bìm bìm Merremia spp. tại Đà Nẵng và vùng phụ cận

Tổ chức chủ trì: Viện Môi trường Nông nghiệp- Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Đặng Thị Phương Lan

Các cá nhân tham gia nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Huy Mạnh; TS.Nguyễn Nhân Đức; ThS. Cù Thị Thanh Phúc; ThS. Đinh Xuân Tùng; ThS. Phạm Thị Tâm; ThS. Lê Thanh Tùng; TS. Nguyễn Thị Hằng Nga; ThS. Nguyễn Thị Thảo, TS. Đặng Ngọc Phúc; PGS.TS. Mai Văn Trịnh; ThS. Lý Thị Kiêm

Thời gian thực hiện: 2015-2018

Kinh phí thực hiện: 5.750 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 3843/QĐ-KHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 17 tháng 12 năm 2018

Nghiệm thu: ngày 20 tháng 12 năm 2018

 

Kết quả nghiên cứu:

Đề tài đã xác định hiện trạng xâm lấn, đặc điểm của vùng bị xâm lấn; đánh giá đặc điểm phân bố, lây lan và cảnh báo nguy cơ phát tán, lan rộng của cây Bìm bìm ở Đà Nẵng và vùng phụ cận. Phân tích đặc điểm sinh học, sinh thái, tác hại của cây Bìm bìm.

Đã nghiên cứu thành công 3 biện pháp phòng trừ cây Bìm bìm với hiệu quả đạt tối đa 100%: (i) Biện pháp truyền dịch thuốc trừ cỏ vào thân cây Bìm bìm; (ii) Biện pháp để nguyên cây, đưa thuốc trừ cỏ vào thân qua lỗ đục; (iii) Biện pháp cắt phần thân sát gốc, đưa thuốc vào lỗ đục diệt phần gốc cây. Trong đó, 2 biện pháp sau dễ triển khai và thời gian thực hiện nhanh hơn biện pháp truyền dịch.

Nghiên cứu đã xây dựng “Quy trình phòng trừ tổng hợp cây Bìm bìm (Merremia spp.)”. Xây dựng 02 mô hình xử lý cây Bìm bìm với diện tích 13,19ha (tăng 31,9%), hiệu quả phòng trừ đạt 100% tại 180 ngày sau xử lý. Các biện pháp áp dụng trong xây dựng mô hình hoàn toàn không gây tác động tiêu cực cho 132 các loài thực vật, động vật và VSV đất sống trong khu vực xử lý. Không phát hiện dư lượng thuốc BVTV trong đất tại các thời điểm kiểm tra. Không phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thân, cành và lá cây Bìm bìm sau 90 – 180 ngày xử lý.

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT- (20-12-047))

 

TRANG CHỦ