HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 201
  • Tổng lượt truy cập: 5522805
Nghiên cứu các giải pháp đảm bảo an toàn hồ đập nhỏ khi có mưa lũ
11/05/17 04:20PM
Thủy lợi

Tên đề tài: Nghiên cứu các giải pháp đảm bảo an toàn hồ đập nhỏ khi có mưa lũ

Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Thủy lợi

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Hữu Huế

Các cá nhân tham gia đề tài: ThS. Nguyễn Hữu Thảnh, PGS.TS. Trần Thanh Tùng, GS.TS. Phạm Ngọc Quý, GS. TS. Phạm Thanh Te, ThS. Nguyễn Văn Sơn, TS. Hoàng Thanh Tùng, PGS. TS. Nguyễn Quang Cường, TS. Hỗ Sỹ Tâm, ThS. Đinh Hoàng Quân, Đồng Văn Tự

Thời gian thực hiện: 1/2014-6/2016

Kinh phí thực hiện: 3.000 triệu

Cấp phê duyệt: Quyết định số 4252/QĐ-BNN-KHCN ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày phê duyệt: Họp ngày 06 tháng 11 năm 2016 tại Hà Nội

 

Kết quả nghiên cứu:

Đề tài đã xây dựng thành công cuốn sổ tay “An toàn đập nhỏ” để hướng dẫn những người trực tiếp vận hành quản lý hồ chứa tại hiện trường, kể cả những người không có chuyên môn về hồ chứa. Sổ tay an toàn đập nhỏ đưa ra một số khái niệm cơ bản, quy trình quản lý an toàn đập, hướng dẫn kiểm tra, hướng dẫn bảo trì, hướng dẫn vận hành hồ chứa, kế hoạch ứng phó khẩn cấp, giới thiệu các công trình xả lũ đặc biệt và các phụ lục cần thiết trong quá trình quản lý an toàn đập.

Xây dựng thành công công cụ cảnh báo, dự báo lũ đến hồ cho 2 nhóm đối tượng: đối tượng ít thành thạo trong việc sử dụng máy vi tính và đối tượng thành thạo trong việc sử dụng máy vi tính có kết nối mạng. Công nghệ cảnh báo dòng chảy lũ đến hồ dựa trên nguyên lý nhận dạng/ dự báo mưa rồi kết hợp với các mô hình mô phỏng quá trình mưa dòng chảy để tính toán dòng chảy lũ đến hồ. Mô hình được kiểm định, chứng nhận phù hợp với thực tế và có thể áp dụng chạy mô phỏng theo thời gian thực.

Phân tích sự cố của các hồ chứa khi có mưa lũ trong phạm vi nghiên cứu của đề tài. Phân tích các nguyên nhân gây mất an toàn của các hồ chứa nhỏ khi có mưa lũ. Báo cáo cơ sở khoa học tính toán dòng chảy lũ đến các hồ chứa nhỏ. Nghiên cứu đã đề xuất 6 giải pháp đảm bảo an toàn công trình đầu mối: giải pháp cải tạo, nâng cấp tràn tháo lũ; giải pháp máng tháo nước sự cố trên mái đập; giải pháp kênh tháo lũ khẩn cấp; giải pháp tràn tự vỡ; giải pháp cho nước tràn qua đỉnh đập dâng; giải pháp tràn sự cố tự lật. Các giải pháp đưa ra sắp xếp theo thứ tự ưu tiên trên cơ sở xem xét các yếu tố: an toàn, chủ động, tiết kiệm.

 

(Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-DT20175138-39)

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM PHÁT HÀNH SÁCH CSDL Thông tin ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ NỘI QUY